Angola imenici i bijele stranice

Brabys Directory - Angola

  • http://brabys.com
  • Tražite ljude ili tvrtke u Angola (brabys.com). Pretražujte po prezimenu ili tvrtki i lokaciji.

Angola Pages Jaunes

  • http://www.yellowpagesofafrica.com/country/angola/
  • Tražite osobe u telefonskom imeniku Angola (www.yellowpagesofafrica.com/country/angola/). Pretražujte po imenu, telefonskom broju i lokaciji. Pretražite ljude u telefonskom imeniku Angola za telefonske brojeve i adrese.

Kako nazvati Angola mobilni telefon sa:

Međunarodni brojevi za biranje

Kako se zove Angola reversephonecountry.to
Srbija :
00 + 381 + pozivni broj+ 4-to-7-digit + lokalni telefonski broj
Bosna i Hercegovina :
00 + 387 + pozivni broj+ 6-digit + lokalni telefonski broj
Hrvatska :
00 + 385 + pozivni broj+ 6-to-7-digit + lokalni telefonski broj
Slovačka :
00 + 421 + pozivni broj+ 7-to-8-digit + lokalni telefonski broj
Mađarska :
00 + 36 + pozivni broj+ 6-to-7-digit + lokalni telefonski broj
Bugarska :
00 + 359 + pozivni broj+ 3-to-7-digit + lokalni telefonski broj

Kako nazvati unutar Angola

Angola telefonski broj:
+ 244 + pozivni broj + 5-to-6-digit + lokalni telefonski broj